Gjennomsnittslønn for kvinner i norge

23. mar 2014 Virksomhetsledere av begge kjønn troner på toppen av statistikken, med gjennomsnittslønn på 759.500 kroner for kvinner og 791.800 kroner for menn. På andreplass kommer gruppa funksjonsledere/ledere. Dette vil si toppene under ledergruppa i Fylkets Hus. Seks kvinnelige ledere har gjennomsnittslønn  toppløs blogg Gjennomsnittslønn for kvinner i norge Jaget etter billig lønn. 2. Tittel: Jaget etter billig lønn – Kan tekstilarbeidere jobbe seg ut av fattigdom? Forfattere: Heidi Lundeberg. Utgivelse 4/2016. Utgiver Framtiden i våre hender, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo. Ansvarlig redaktør Arild Hermstad. Prosjektstyrer: Sigurd Jorde. Forsidefoto: Tuul & Bruno Morandi  Kvinnene har mest deltidsarbeid. Bare 10 % av mennene har deltidsjobb, mens det gjelder for 47 % av kvinnene. Lønn og fagorganisering. Lønningene til de aller fleste lønnstakere i Norge blir bestemt i forhandlinger mellom organisasjonene i arbeidslivet. Det er egne organisasjoner for arbeidsgivere og arbeidstakere.

21. jun 2013 Høyere lønn og mindre ufrivillig deltid i kvinnedominerte yrker er de viktigste grepene for å komme avgjørende videre i likestillingsarbeidet. sier det norske arbeidsmarkedet er særdeles kjønnsdelt, og mener det ikke er tvil om at den største likestillingskampen i Norge i årene som kommer, vil bli utkjempet  2. sep 2016 Norge. Både lav inntekt og høy inntekt går i arv. De som har foreldre med lav inntekt, har selv større sannsynlighet for å få lav inntekt som voksen. Barn av foreldre med høy jellene går ned, får de fleste høyere lønn. De siste årene har det omfattende, og kvinner tjener fortsatt mye dårligere enn menn. rencontre hotel Gjennomsnittslønn for kvinner i norge Jeg begynte for en stund siden å diskutere yrket psykolog med noen venner og bekjente. Når vi kom inn på lønn ble jeg veldig overrasket over deres synspunkt 5. jan 2016 Datagrunnlaget består av 8 816 personer som tok mastergrad, og 1 097 som tok doktorgrad i Norge. Kvinneandelen var 56 prosent på og tekniske fag. Det var også klar overvekt av kvinner innen psykologi-, tannlege-, farmasi- og veterinærstudiet, mens menn var i klart flertall i sivilingeniørutdanningene.

Siste - Sjekk snittlønna i ditt yrke

28. jan 2016 Tullprat. La oss anta gjennomsnittslønn på 600.000 for IT-ansatte med høyere utdanning (relativt konservativt ut fra statistikken ovenfor). Tror du Rema-ansatte tjener 510.000? Jeg tror nok butikkansatte i snitt har kjipere arbeidstid (turnus, helg) enn IT-folk i Norge. Og ikke minst en mer fysisk krevende jobb. Strukturelle forhold/yrkesmessige ulikheter: I Norge er det ganske store kjønnsforskjeller mellom ulike yrker, og yrker med kvinner og menn. Dette kan omtales som intrakohortendring (livsløpsutvikling). Alternativt (2) At forskjellene mellom kvinner og menns lønn nå er i ferd med å avta, og at en ut fra dette kan vente at. j beste gratis hjemmesider Gjennomsnittslønn for kvinner i norge Verden. Matthias Mors jobber i Den europeiske union (EU). Han mener at Hellas må senke minste-lønnen. Det må de gjøre for at flere skal få jobb, mener Mors. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Minste-lønn er det minste en arbeider kan få i lønn. Det er bestemt i grunnloven. – Minste-lønnen i Hellas er høyere enn i andre  15. jan 2016 Undersøkelsen viser at doktorgrad for de fleste fører til stillinger med høyere lønn. SSB så nærmere på kandidater som var utdannet i 2008 og som var bosatt i Norge fem år senere, i 2013. De har I tillegg ble sekstifem prosent av masterutdanningene innen humanistiske og estetiske fag tatt av kvinner.

5. sep 2014 Disse utdannelsene får samfunnet mest bruk for i fremtiden - og her er jobbene som gir høyest lønn. FREMTIDSRETTEDE YRKER: - Det er stor etterspørsel etter kvinner i teknologiske konsulentroller. I disse stillingene har man høy grunnlønn i tillegg til meget gode bonus ordninger, sier Veronica Yri ved  bonderomantikk litteratur Gjennomsnittslønn for kvinner i norge Bidraget var ment å bidra til et lønnsløft for rundt 100.000 kvinner. Lønnsøkningen skal først og fremst gis til kvinner i yrker hvor mer enn to tredeler er kvinner. Dermed er sykepleiere, førskolelærere og lærere i målgruppen. Kommisjonen mener et annet tiltak for å utligne forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og 

call and put option values

23. feb 2015 Totalt har 84 prosent av advokatene resultatavhengig lønn, og denne utgjør 13 prosent av totallønnen. Blant advokatfullmektigene har seksti prosent resultatavhengig lønn, som i snitt utgjør seks prosent av totallønnen. I denne gruppen tjener Oslo-advokatene mest, med et snitt på 821.618 kroner.